Search

Bikes

Apollo Apollo Paris 24" $449.00 AUD
BYK BYK E-350 $345.00 AUD $469.00 AUD
BYK BYK E-450 $469.00 AUD
ByK BYK E-450x3i $439.00 AUD $459.00 AUD
ByK BYK E-540x3i from $489.00 AUD $689.00 AUD
BYK BYK E-620x3i from $425.00 AUD $649.00 AUD
Electra Electra Cruiser 1 Step-Thru 2023 $259.99 AUD $399.99 AUD
Electra Electra Townie Go! 7D E-Bike from $1,895.00 AUD $2,399.99 AUD
Focus Focus Atlas 6.8 2023 SALE $2,690.00 AUD $3,490.00 AUD
Focus Focus Atlas 8.7 2023 $4,499.00 AUD
Focus Focus AVENTURA² 6.8 2023 $5,799.00 AUD $6,499.00 AUD
Focus Focus AVENTURA² 6.9 2023 $6,149.00 AUD $7,499.00 AUD
Focus Focus JAM² 6.7 2023 $6,099.00 AUD $6,999.00 AUD
Focus Focus JAM² 6.8 - 2023 $7,999.00 AUD $8,499.00 AUD
Focus Focus JAM² 6.9 - 2023 $8,699.00 AUD $9,999.00 AUD
Focus Focus JAM² 8.0 - 2023 $14,499.00 AUD
Focus Focus JAM² 8.7 - 2023 $7,999.00 AUD $8,999.00 AUD
Focus Focus JAM² 8.8 2023 $9,499.00 AUD $10,499.00 AUD
Focus Focus JAM² 8.9 - 2023 $11,499.00 AUD $12,999.00 AUD

Search